Over ons

 

Begin 2014 leerden Ravian, Renate, Marianne en Marion tijdens vrijwilligerswerk het echtpaar Sam en Doreen Murwana kennen. Sam en Doreen zijn de oprichters van Noah's Ark Academy Namininya (NAAN). NAAN is in 2012 ontstaan vanuit een behoefte binnen de gemeenschap van Naminya aan een dagopvang voor kansarme (wees)kinderen. Initieel betrof het een paar kinderen, maar in een mum van tijd liepen er meer dan 80 kinderen rond. Uiteraard was dit teveel van het goede en realiseerden zij zich dat er een structurele oplossing moest komen; NAAN was geboren. Naast opvang van de kinderen was er ook behoefte aan scholing, zodat de kinderen zich konden ontwikkelen.

 

Toen wij hen leerden kennen, zaten zij in het tweede jaar van de ontwikkeling van hun school. Vanwege beperkte middelen hebben ze moeite rond te komen. Vanuit hun kerkgemeenschap ontvangen ze wisselend hulp maar dit is, samen met het geheven en betaalde schoolgeld onvoldoende om de kosten te dekken. Structurele ondersteuning ontbreekt.

 

NAAN heeft contact met het Ministerie van Onderwijs om een onderwijsvergunning te krijgen. Om aan de vergunningseisen te kunnen voldoen, moet hij nog een veilige omheining, een lerarenkamer en klaslokalen voor alle klassen bouwen. Er moet eerst geïnvesteerd worden, maar geld hiervoor is er niet.

 

Na intensieve gesprekken met het bestuur van NAAN werd duidelijk wat hun visie en het ondernemingsplan is. NAAN heeft als doelstelling om de kinderen een opleiding te bieden waarin naast de standaard lessen ook vaardigheden worden aangeleerd om in het eigen onderhoud te kunnen voorzien. Vaardigheden als timmeren, metselen, houtbewerken, verkopen en handelen op de markt en eenvoudig boekhouden. In deze visie kunnen wij ons volledig vinden en dit heeft ons ertoe bewogen om NAAN voor een lange termijn te ondersteunen.

 

In januari 2015 bezochten Ravian en Renate de school voor de tweede maal en werd besproken hoe de ondersteuning vorm te geven. Het idee van een stichting was ontstaan. Terug in Nederland hebben we contact gezocht met Marianne en Marion en zijn we de plannen voor een stichting gaan uitwerken. Op 12 oktober 2015 is de stichting officieel opgericht.